Tặng bộ âm thanh nhà yến thành công

Tặng bộ âm thanh nhà yến thành công

Chỉ áp dụng cho khách hàng của BanVeNhaYen.com
Tất cả link download là bất tử từ google drive và có pass cho mỗi khách hàng, link download chỉ tồn tại trong vòng 12h và bị xóa ngay sau đó, toàn bộ là âm gốc, không chỉnh sửa.

1. Bộ 1: Âm cổ điển
– Âm ngoài: super 208
– Âm trong: super babyking
Link:

2. Bộ 2: SLG
– Âm ngoài: SP SLG
– Âm trong: SI SLG

3. Bộ 3: Âm này đang dùng cho nhà 3 năm, thu hoạch 5kg/ tháng
– Panggil Super 2010
– Inap Super 2010

Ban quản trị chỉ tặng âm đã thành công hoặc đang dùng cho nhà thành công!
Trân trọng

2 thoughts on “Tặng bộ âm thanh nhà yến thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *